Privacy Policy

Dasar Privasi MySifu

Terima kasih kerana memilih perkhidmatan MySifu. Kami menghormati privasi anda dan komitmen kami adalah untuk menjaga dan melindungi maklumat peribadi anda dengan penuh beretika. Dalam Dasar Privasi ini, kami menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan melindungi maklumat peribadi anda.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpul

Kami mengumpul maklumat peribadi anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami. Maklumat yang kami kumpul termasuk nama, alamat e-mel, dan maklumat lain yang diberikan oleh anda. Kami juga mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan perkhidmatan kami, seperti log penggunaan, dan maklumat lain yang berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda dan untuk menguruskan perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghubungi anda mengenai perkhidmatan kami atau untuk menawarkan produk dan perkhidmatan lain yang mungkin menarik minat anda. Kami tidak akan memberikan maklumat peribadi anda kepada pihak lain tanpa kebenaran anda.

Kuki dan Teknologi Penjejakan Lain

Kami menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpul maklumat tentang cara anda menggunakan perkhidmatan kami. Kami juga menggunakan teknologi lain seperti perekodan log dan alat pengukuran analitik untuk mengumpul maklumat tentang penggunaan perkhidmatan kami. Teknologi ini membantu kami meningkatkan perkhidmatan kami dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna kami.

Perlindungan Maklumat Peribadi Anda

Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, penggunaan yang tidak sah, akses yang tidak dibenarkan, pengubahan atau pemusnahan. Kami mengawasi sistem kami dengan teliti untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi anda.

Bagaimana untuk Menghubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi kami atau cara kami mengumpul, menggunakan atau melindungi maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected]

Kami berhak untuk mengubah Dasar Privasi ini pada bila-bila masa tanpa memberikan notis terlebih dahulu. Sila rujuk halaman ini secara berkala untuk memeriksa sebarang perubahan terbaru. Dengan menggunakan perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan Dasar Privasi kami.

Scroll to Top
MySifu

FREE
VIEW