Parafrasa Bahasa Melayu – Alatan AI Percuma

Alatan Parafrasa Bahasa Melayu

Teknik parafrasa adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengubah kata-kata yang sama dengan makna yang sama dalam ayat yang sama. Teknik ini penting untuk membantu penulis menghasilkan tulisan yang lebih tersusun, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Dengan menggunakan MySifu, anda boleh dengan mudah menukar ayat-ayat Bahasa Melayu anda kepada variasi kata-kata dan frasa-frasa yang serupa namun masih mempunyai makna yang sama dengan ayat asal. Untuk memulakan, anda hanya perlu memasukkan ayat asal yang ingin diparafrasa ke dalam input MySifu. Kemudian, model akan menghasilkan variasi ayat yang berbeza dengan menggunakan perkataan dan frasa yang berbeza namun masih mempunyai makna yang sama dengan ayat asal.

Arahan: Sila masukkan ayat asal ke dalam ruang “Ayat” dan tekan butang “Generate” untuk menjanakan hasil output parafrasa ayat.

Parafrasa Bahasa Melayu

Parafrasa Ayat Bahasa Melayu


Number of Answers
 
Scroll to Top
MySifu

FREE
VIEW