Jana Rangka Artikel – Alatan AI Percuma

Rangka Artikel

Rangka artikel adalah struktur yang direka sebelum menulis sebuah artikel, yang mengandungi senarai isi atau garis panduan tentang topik dan subtopik yang akan dibincangkan dalam artikel tersebut. Rangka artikel membantu penulis untuk mengatur idea dan pemikiran mereka dengan lebih teratur dan terstruktur sebelum memulakan penulisan. Dalam rangka artikel, penulis boleh menentukan topik utama, subtopik, dan bagaimana maklumat tersebut akan disampaikan secara logik dan berurutan dalam artikel.

Rangka artikel biasanya meliputi bahagian-bahagian penting seperti pendahuluan, isi kandungan artikel, dan kesimpulan. Bahagian pendahuluan biasanya memperkenalkan topik yang akan dibincangkan dan memberikan latar belakang dan tujuan artikel. Isi kandungan artikel mengandungi maklumat terperinci mengenai topik dan subtopik yang dibincangkan, dan kesimpulan memberikan ringkasan tentang intipati artikel tersebut serta memberikan cadangan atau pandangan.

Dengan membuat rangka artikel sebelum menulis, penulis dapat menjimatkan masa dan mengelakkan kekeliruan dalam penyusunan artikel. Rangka artikel juga membantu penulis memastikan bahawa struktur artikel tersebut jelas dan mudah diikuti oleh pembaca.

Jana Rangka Artikel

Arahan: Sila masukkan nama topik penyelidikan/idea topik untuk mendapatkan rangka artikel ke dalam ruang “Topik Penyelidikan”. Tekan butang “Generate” untuk menghasilkan output rangka artikel yang dikehendaki.

Rangka Karangan - Essay Outline

Jana rangka karangan untuk topik penyelidikan


Number of Answers
 
Scroll to Top
MySifu

FREE
VIEW